Paper pouch กระดาษ

Showing all 5 results

 • ซองกันชื้น ซิลิก้าเจล 50 กรัม (กระดาษ)

  Silica Gel White Paper – ซิลิกาเจล สีขาว กระดาษ – 50g (200 pcs/Box)

  ฿1,605.00 จัดส่งฟรี
  Add to cart
 • Sale! ซองกันชื้น ซิลิก้าเจล 10 กรัม (กระดาษ) 1,000 ซอง/แพ็ค

  Silica Gel White Paper – ซิลิกาเจลสีขาว กระดาษ – 10g (1000pcs/box)

  ฿1,900.00 จัดส่งฟรี
  Add to cart
 • ซองกันชื้น ซิลิก้าเจล 5 กรัม (กระดาษ)

  Silica Gel White Paper – ซิลิกาเจล สีขาว กระดาษ – 5g (2000pcs/Box)

  ฿2,200.00 จัดส่งฟรี
  Add to cart
 • ซองกันชื้น ซิลิก้าเจล 100 กรัม (กระดาษ)

  Silica Gel White Paper – ซิลิกาเจล สีขาว กระดาษ – 100g (150pcs/box)

  ฿2,500.00 จัดส่งฟรี
  Add to cart
 • Silica Gel White Paper – ซิลิกาเจลสีขาว กระดาษ – 5g (1500pcs/Box)

  ฿1,712.00 จัดส่งฟรี
  Add to cart